top of page

Mon, Feb 13

|

Shannaghmore Outdoor Education Centre

Uachtar an Uachtair 2024

Dianchúrsa fá choinne daltaí ag deánamh AS-Leibhéal agus A-Leibhéal. / Intensive course for AS-Level and A-Level students. Beidh sé ar siúl 13ú-14ú Féabhra 2023. / It will be held on the 13th-14th February 2023.

Tickets are not on sale
See other events
Uachtar an Uachtair 2024
Uachtar an Uachtair 2024

Áit agus Am

Feb 13, 2023, 9:15 AM – Feb 14, 2023, 4:00 PM

Shannaghmore Outdoor Education Centre, The Ballagh, Kilkeel Rd, Newcastle BT33 0LA, UK

Aíonna

Eolas faoin Imeacht

Tá Glór Uachtar Tíre ag eagrú tumchúrsa dhá lá do dhaltaí AS & A2 leibhéal Beidh sé ar siúl idir 13ú-14ú Feabhra 2023, lonnaithe i Shannaghmore, Caisleán Nua. Chuir Glór Uachtar Tíre an cúrsa seo ar fáil le naoi mbliana anuas agus bíonn an-ráchairt air. Má tá ceist ar bith agat faoin chúrsa ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil le Glór Uachtar Tíre.

Glór Uachtar Tíre is organising a two-day immersion course for AS & A2 Irish language students. It is taking place over 13th-14th February in Shannaghmore, Newcastle. Glór Uachtar Tíre has run this course for nine years and it has been a great success. If you have any questions please do not hesitate to get in touch with Glór Uachtar Tíre.

Caithfear an fhoirm clárúcháin a bheith déanta chomh luath is atá do thicéad ceannaithe. / Registration form must be completed as soon as you have purchased your ticket.

An fhoireann / The team:

Príomhoide / Principal: Wayne Pickering (Coláiste Feirste)

Múinteoirí / Teachers:

Aodhán Mac Ruairí (Coláiste Cholmáin, Iúr Chinn Trá)

Ciara Pickering (Ardscoil Naomh Maolmhaodhóg)

Seán Ó hEacháin (Coláiste Feirste)

Tá uimhreacha teoranta ann. Níl ach 25 áit ar fáil ar an chúrsa. 

There are limited numbers. There are only 25 places available on this course.

Praghas / Price: £70 (All inclusive)

Lé bheith íoctha roimh 5in an 2ú Nollaig / To be paid before 5pm 2nd December

Beidh gach gné den chúrsa scrúdaithe déanta. / All areas of course will be covered.

Tuilleadh Eolais / More Info:

028 437 70331 - 07501252027 

gloruachtartire@hotmail.co.uk

Scaip an Scéal!

bottom of page