top of page

Sat, Mar 02

|

Newcastle

Uachtar an Uachtair 2024

Dianchúrsa fá choinne daltaí ag deánamh AS-Leibhéal agus A2-Leibhéal. / Intensive course for AS-Level and A2-Level students.

Registration is closed
See other events
Uachtar an Uachtair 2024
Uachtar an Uachtair 2024

Áit agus Am

Mar 02, 2024, 9:15 AM – Mar 03, 2024, 4:00 PM

Newcastle, 99 Bryansford Rd, Newcastle BT33 0LF,

Aíonna

Eolas faoin Imeacht

Tá Glór Uachtar Tíre ag eagrú tumchúrsa dhá lá do dhaltaí AS & A2 leibhéal ar an 2ú-3ú Márta 2024, lonnaithe i dTeach Ard Álainn, Caisleán Nua. Chuir Glór Uachtar Tíre an cúrsa seo ar fáil le deich mbliana anuas agus bíonn an-ráchairt air. Tá gach costas in áirithe sa táille £95 (9.5 uair de ranganna, béilí, lóistín agus imeacht um oíche).

Má tá ceist ar bith agat faoin chúrsa ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil le Glór Uachtar Tíre.

Glór Uachtar Tíre is organising a two-day immersion course for AS & A2 Irish language students on the 2nd-3rd Márch in Ardaluin House, Newcastle. Glór Uachtar Tíre has run this course for ten years and it has been a great success. All costs are included in the price £95 (9.5 hours of classes, meals, accommodation and evening activity). 

If you have any questions please do not hesitate to get in touch with Glór Uachtar Tíre.

Caithfear an fhoirm clárúcháin a bheith déanta chomh luath is atá do thicéad ceannaithe. / Registration form must be completed as soon as you have purchased your ticket.

Príomhoide / Principal: Wayne Pickering (Coláiste Feirste)

Tá uimhreacha teoranta ann. 

There are limited numbers. 

Praghas / Price: £95 (All inclusive)

Le bheith íoctha roimh 5.00in an 23ú February / To be paid before 5pm, February 23rd.

Beidh gach gné den chúrsa scrúdaithe déanta. / All areas of course will be covered.

Fuair an t-imeacht seo tacaíocht maoiniú ó Chomhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin, Radius Housing, Ark Housing, Clanmil Housing agus Arbour Housing. Tá Glór Uachtar Tíre fíor bhuíoch as an tacaíocht seo.

This events has received support from Newry, Mourne and Down District Council, Radius Housing, Ark Housing, Clanmil Housing and Arbour Housing. Glór Uachtar Tire is most grateful for this support.

Tuilleadh Eolais / More Info:

028 437 70331 - 07501252027

gloruachtartire@hotmail.co.uk

Tickets

  • Uachtar an Uachtair '24

    £95.00
    Sale ended

Total

£0.00

Scaip an Scéal!

bottom of page