top of page

Fri, Jul 17

|

Clárú le do thoil/ Please register

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Neill 2020/ Séamus O'Neill Summer School 2020

Tá 16 imeacht iontach ar siúl againn thar an 17ú-19ú Iúil - beaganach uilig ar líne agus uilig Saor in Aisce. Tá an clár ama le teacht! We have 16 wonderful events on between 17th-19th July - almost all on-line and everything is Free. The time table is en route!

Registration is Closed
See other events
Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Neill 2020/ Séamus O'Neill Summer School 2020
Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Neill 2020/ Séamus O'Neill Summer School 2020

Áit agus Am

Jul 17, 2020, 10:30 AM – Jul 19, 2020, 5:00 PM

Clárú le do thoil/ Please register

Aíonna

Eolas faoin Imeacht

Please scroll down for translation - 

Seo leanas clár am na deireadh seachtaine:

Scoil Samhraidh Shéamuis Uí Néill 2020:

Dé hAoine 17ú Iúil

10.30-11.00rn: Seal ag canadh le Mary McMurrough

10.30-12.00 meán lae: Ciorcal Comhrá

11.00-12.00 meán lae: Ceardlann Chócaireachta le Josephine Dunbar

2.00-4.00: Ceardlann scríbhneóireachta cruthaitheacha uimhir 1 le Ian McMillan

8.00: Seán Ó Muireagáin: Údar faoi agallamh

Dé Sathairn, 18ú Iúil

11.00: Cumann Siúloide leAodhán Ó Rathailligh mar Stiúrthóir.

Dianchúrsa Gaeilge: Beidh ceithre leibhéal ar fáil: Ard Rang, Méan Rang Uachtarach, Meán Rang Íochtarach, Bun Rang

Beidh trí sheisiún ann fá choinne gach leibhéal agus maifidh gach seisiún 45 nóiméad:

9.30rn-10.15rn

11.00rn-11.45rn

12.30in - 1.15in

2.00-3.00: Ar Péinteáil ar Clocha - Ceardlann Ealaíne fá choinne páistí bunscoile le Josephine Dunbarr agus Andrea McCloskey. Beidh an cheardlann seo dátheangach

3.00-4.00:  Ceardlann scríbhneóireachta cruthaitheacha uimhir 2 le Ian McMillan

4.30in-5.30: Tonn Tuille: Cur i láthair ag Plé nabaint leis an Saol idirnáisiúnta. Caint le Eithne Ní Néill, iníon Shéamuis Uí Néill

9.00in: Comhrá agus Ceol le Mairéad Ní Mhaonaigh, Gráinne Holland & Ciara McCrickard

Dé Domhnaigh, 19ú Iúil

12.00-1.00: Uisce-Dhathanna - Ceardlann Ealaíne fá choinne mic-léinn meánscoile Le Josephine Dunbarr agus Andrea McCloskey. Beidh an cheardlann seo dátheangach

1.00-2.00: Irish Medium Education for Children with Additional Language and Communication Needs, caint le Francesca La Morgia, Ollscoil Uladh agus Stiúrthóir Mother Tongues

2.00-3.00: Éanlaith na hÉireann: Meantáin agus Smólaigh , caint le Pól Mac Cana

3.00-4.00in: Ceardlann Scríbhneoireacht Cruthaitheacha Uimhir 3 le Ian McMillan

4.00-5.00: Pádraig Ó Loinsigh ó Loch an Oiléain, Saol agus Sathaor. Caint & Comhrá le Brian Mac Giolla Fhinnéin ag labhairt le Jean Ní Néill.

The Following is the Time table for the weekend:

Séamus O’Neill Summer School 2020

Friday 20th July

10.30-11.00rn: Sing-a-While with Mary McMurrough

10.30-12.00 midday: Irish Language Conversation Circle

11.00-12.00 midday: Cookery Workshop with Josephine Dunbar

2.00-4.00: Creative Writing Workshop 1 with Ian McMillan

8.00: Seán Ó Muireagáin: An Interview with the Author

Saturday, 18th July

11.00: Walking Group with Aodhán Ó Rathailligh as a Guide.

Irish Language Intensive Course: Four Levels Available – Advanced, Upper Intermediate, Lower Intermediate and Beginners

There will be three sessions for each level and each level will last 45 minutes:

9.30am-10.15am

11.00am-11.45am

12.30pm - 1.15pm

2.00-3.00: Painting on Stones - Art Workshop for Primary School Children with Josephine Dunbarr agus Andrea McCloskey. This workshop will by bilingual.

3.00-4.00: Creative Writing Workshop 2 with Ian McMillan

4.30in-5.30: Tonn Tuille: An Introduction, looking at the Book’s International links, a talk by Eithne Ní Néill, Séamus O’Neill’s daughter

9.00in: Conversation and Music with Mairéad Ní Mhaonaigh, Gráinne Holland & Ciara McCrickard

Sunday, 19th July

12.00-1.00: Using Water Colours - Art Workshop for High School Students withJosephine Dunbarr agus Andrea McCloskey. This workshop will be bilingual

1.00-2.00: Irish medium education for children with additional language and communication needs a talk by Francesca La Morgia University of Ulster and Director, Mother Tongues. This talk will be in English

2.00-3.00: Birds of Ireland: Tits and Thrushs. A Talk by Pól Mac Cana

3.00-4.00in: Creative Writing Workshop 3 with Ian McMillan

4.00-5.00:  Patrick Lynch from Lochanisland, His Life and Work – A Talk and Discussion with Brian Mac Giolla Fhinnéin and Jean O'Neill.

Tickets

  • Saor in Aisce/Free Event

    Tá an t-imeacht seo saor in aisce (ach bheadh fáilte roimh tabhartais ar ndóigh!) This is a free event (though all donations are most welcome of course!)

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Scaip an Scéal!

bottom of page